Naast mijn werk als logopediste in het Revalidatie & MS Centrum te Pelt,

werk ik als zelfstandige logopediste met verdieping in stem en dysfagie (slikstoornissen).

De begeleiding is gericht op zowel kinderen als volwassenen. 

 
Opleiding en specialisatie:


  • 2020 Postgraduaat Stem 
  • 2020 Kinesiotaping in de logopedische praktijk
  • 2019: Postgraduaat Dysfagie 
  • 2019: Eerst Hulp 
  • 2019: IDDSI (Ver)binden voor kwaliteit & veiligheid
  • 2017: Symposium 'NAH, niet alleen hersenletsel' 
  • 2016: Studiedag 'Eet- en drinkmoeilijkheden bij kinderen met een motorische beperking' 
  • 2013: Studiedag 'Hoofd- en halstumoren'
  • 2013: Bachlor in de logopedie en audiologie


LidmaatschapCharlotte Van den Beek