Aanmelding

Er wordt gestart met een kennismakingsgesprek. Algemene informatie omtrent onderzoeksafname en terugbetaling wordt uitgelegd. Een onderzoeksmoment kan aansluitend op het intakegesprek of er wordt een ander moment vastgelegd. Afhankelijk van de hulpvraag, problematiek en hardnekkigheid kan bekeken worden of U recht heeft op tussenkomst van de mutualiteit . Indien nodig wordt geadviseerd logopedische therapie op te starten.Aanmelden is mogelijk via volgende kanalen:

Tarieven logopedie

Ik ben geconventioneerd. Dit betekent dat ik de tarieven hanteer zoals door het RIZIV wordt vastgelegd.

In sommige gevallen is een gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteit mogelijk.


Huisbezoek

Huisbezoeken zijn mogelijk in de regio Limburg.


Annulatie afspraak 

Afspraken die minstens 24 uur op voorhand geannuleerd  worden, worden niet aangerekend.


Links